Okolie

Na tejto stránke Vám prinášame zoznam tipov na výlety v okolí nášho penziónu Romana. Ale ešte predtým pár informácii o obci Podhájska.

Podhájska

www.obecpodhajska.sk

PodhajskaPodhájska patrí medzi najstaršie obce na Slovensku. Samotná obec vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Belek a Svätuša. Prvá písomná zmienka o osade Belek pochádza z roku 1075. Listinné materiály a kroniky dokazujú, že obe obce patria medzi najstaršie osídlenia na Slovensku.
V obci sa nachádzajú 2 kostoly, areál využitia voľného času v časti obce Belek, areál materskej školy, základná škola, zdravotné stredisko, pošta a vynovená železničná stanica. V letnej sezóne je k dispozícii letné kino. K najznámejším atraktivitám obce patrí areál bazénov s termálnou vodou. V celej oblasti sa nenachádza žiadny priemysel, ktorý by znečisťoval ovzdušie a preto sa tu dobre cítia i ľudia s ochoreniami dýchacích ciest. Krásne lesy v okolí Podhájskej ponúkajú i zaujímavé turistické trasy po celý rok. Turistickými chodníčkami možno navštíviť historické pamiatky v okolí obce, napr. zrúcaniny paulínskeho kláštora na Mariánskej Čeladi a pod. Okolie obce Podhájska spĺňa nároky aj tých najnáročnejších návštevníkov. Krásne lesy v okolí Podhájskej ponúkajú zaujímavé turistické trasy po celý rok. Okrem trávenia voľného času na kúpalisku a využívania jeho doplnkových služieb je možnosť navštíviť viacero kultúrnych, historických a prírodných zaujimavostí.

Podhájska – vinohradnícka oblasť (1km)

Vinohradnicka oblast PodhajskaHistória vinárstva siaha v tejto oblasti hlboko do minulosti, z oblasti Nitry sa zachovali najstaršie historické dôkazy o existencii vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Jedná sa o tri staroslovienske modlitby pochádzajúce z obdobia Veľkej Moravy. Predpokladá sa, že základy vinohradníctva v tejto oblasti položili benediktínski mnísi zoborského kláštora v 9. storočí. Chýr o tunajšom víne sa začal šíriť po Európe v 18. a najmä v 19. storočí, kedy mešťania mesta Nitra predávajú víno aj do okolitých krajín.
Na pestrosť tu produkovaných odrôd výrazne vplývajú jednak pôdne pomery, ako aj klíma. Celková výmera oficiálne zaregistrovaných vinohradov je 3 903 ha. Nitrianska vinohradnícka oblasť sa rozčleňuje na 9 vinohradníckych rajónov, do ktorých patrí 158 vinohradníckych obcí. Pohľad na okolitú pahorkatinu pri Podhájskej odkryje aj Vám bohatú vinohradnícku históriu.

Mariánska Čeľaď (9km, mapa)

www.zitava.sk/kostoly-klastory-a-krize/klastor-marianska-celad

Marianska CelaďMariánska Čeľaď je malá pustatina, patriaca k Veľkým Lovciam, obci v novozámockého okresu. Nachádza sa tu nálezisko z doby bronzovej. Po prvý raz sa spomína v roku 1210, kedy tu stála kaplnka. Kedysi bol na tomto mieste pavlínsky kostol a veľký kláštor. Do zrušenia pavlínskeho rádu rozkvital ako posvätné miesto.
V súčasnosti je to vyhľadávané miesto, hlavne ľuďmi z okolitých dedín, pre krásne prostredie, výhľad na najbližšie okolie i pre ticho. Každoročne v lete sa tu stretávajú mladí ľudia, ktorí sa snažia zachrániť aspoň budovu kláštora, ktorá sa zachovala, malými úpravami.

Najjužnejší vlek na Slovensku – Čechy (9km, mapa)

www.obeccechy.sk/index.php/Lyziarsky_vlek

CechyObec Čechy vlastní 200m dlhý lyžiarsky vlek, ktorý je v prevádzke pri vhodných snehových podmienkach s možnosťou večerného lyžovania. Pri vleku je možnosť občerstvenia v bufete. Na lyžiarskom svahu je vybudovaný systém umelého zasnežovania. Oproti lyžiarskemu svahu sa nachádza vodná plocha rybníka, ktorá je v zimných mesiacoch zamrznutá a túto možno využívať na korčuľovanie a hokej. Pri vhodných snehových podmienkach sa v okolí obce nachádzajú terény vhodné na bežecké lyžovanie.

Kúpalisko Štrand – Nové Zámky (25km, mapa)

www.kupaliskonz.sk

Kupalisko StrandNa okraji mesta Nové Zámky nájdu návštevníci výborne zariadené termálne kúpalisko Štrand. Na ploche o rozlohe osem hektárov sa nachádza 6 bazénov. Plavecký bazén má rozmery 50 x 21 metrov. Hĺbka bazénu sa pohybuje od 1,10 do 2 m. Teplota vody je udržiavaná na hodnote 26 °C. Druhý bazén pre menej zdatných plavcov, je dlhý 25 a široký 12,5 metra. Voda je hlboká 1,5 m o teplote 28 °C .
Pre tých, čo si chcú naplno vychutnať relaxačné účinky termálnej vody je určený tretí, tzv. pokojový bazén s rozmermi 25 x 22 m. V poradí ďalší – relaxačný bazén bol vybudovaný len nedávno a jeho súčasťou je chrlič vody, 12 párov vysokotlakových trysiek a perličkový kúpeľ. Voda v bazéne dosahuje teplotu 32 °C.
Kúpalisko Štrand myslí aj na tých najmenších návštevníkov. Pre deti sú pripravené tri atypicky tvarované kruhové bazény a okrem toho je k dispozícii aj tobogan s dojazdovým bazénom s hĺbkou 80 cm. Pre motorizovaných návštevníkov je k dispozícii bezplatné parkovisko pred vstupom do areálu. Okrem štandardného vybavenia ako sú sprchy, šatne a hygienické zariadenia, kúpalisko ponúka svojim hosťom aj doplnkové služby – úschovňu cenných predmetov a batožiny, šatne a požičovňu športových potrieb. V priestoroch kúpaliska nájdete aj bufety s občerstvením. Aktívnejší z nás, ktorým sa už zunovalo vylihovanie pri vode, môžu navštíviť tenisový kurt alebo minigolfový areál s osemnástimi dráhami.

Levice – Levický hrad (28km, mapa)

www.muzeum.sk

Levicky hradLevický hrad bol postavený v druhej polovici 13.-teho storočia na skalnej vyvýšenine nad močaristým územím. Mal chrániť cestu do kláštornej pevnosti v Hronskom Beňadiku a do stredovekých banských miest. Hrad často menil majiteľov, ktorí ho viackrát prestavali. Jadro hradu tvoril gotický palác a opevnenie s kruhovou baštou. Po požiari v roku 1434 bol hrad znovu prestavaný. V 16.-tom storočí sa stal jednou z pätnástich pevností, ktoré mali zastaviť tureckú inváziu. V roku 1571 dal župan Tekovskej stolice postaviť na dolnom nádvorí pohodlný renesančný kaštieľ, kde dnes sídli Tekovské múzeum. V rámci pamiatkovej záchrany objektu boli v 70.-tych rokoch 20.-teho storočia zakonzervované ruiny hradu a opevnenia.

Arborétum Mlyňany (32km, mapa)

www.arboretum.sav.sk

Arboretum MlynanyArborétum založil v roku 1892 Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi. K mlynianskemu veľkostatku, získanému sobášom s Antóniou Migazziovou, prikúpil od tajnianskeho grófa Šimona Révaya dubovo – hrabový lesík vo Vieske. Práve tu začal realizovať svoj zámer. Podarilo sa mu sústrediť cudzokrajné dreviny a aklimatizovať ich na naše podmienky. V súčasnosti, svojou plochou 67 ha, Arborétum Mlyňany zasahuje do katastrálnych území dvoch susediacich obcí: Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. Dominantu tohto chráneného areálu tvorí romantický kaštieľ (z r.1894) s charakteristickou vežou (z r.1905). Pestrofarebné skupiny rododendrónov a azaliek vytvárajú prekrásne prostredie pre oddych. Rozsahom svojej unikátnej zbierky cudzokrajných drevín patrí arborétum k najväčším v strednej Európe.

Slovenská ústredná hvezdáreň – Hurbanovo (34km, mapa)

www.suh.sk

Slovenska ustredna hvezdarenNebývalý záujem o prírodné vedy v polovici 19. storočia, orientovaný na získanie čo najpresnejších výsledkov astronomických pozorovaní, vyvolal v celosvetovom meradle úsilie o zakladanie nových, moderných astronomických observatórií.
Mimoriadne významnou udalosťou v dejinách astronómie na Slovensku bolo roku 1871 založenie jedného z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe – hvezdárne v Hurbanove.

Nitriansky hrad – Nitra (40km, mapa)

www.nisys.sk

Nitriansky hradNitriansky hrad sa zaraďuje medzi najvýraznejšie dominanty Nitry. Bol postavený na vápencovom vrchu, ktorý z troch strán obteká meander rieky Nitra. Zaraďuje sa medzi národné kultúrne pamiatky a spolu s Horným mestom na južnom svahu hradného kopca bol vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nitriansky hrad sa skladá zo štyroch samostatných častí: katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a vonkajšieho opevnenia s jedinou vstupnou bránou.

Národný žrebčín – Topolčianky (44km, mapa)

www.topolcianky.sk/narodny-zrebcin-topolcianky

Narodny zrebcinNárodný žrebčín, š.p. Topoľčianky svojim významom patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných koní.
Žrebčín bol založený v roku 1921. Zameriava sa na chov shagya – arabského, arabského plnokrvného, lipicanského, huculského a športového koňa. Počas jeho existencie sa v žrebčíne narodilo a odchovalo viac ako 8000 koní. Jedinečnosť Národného žrebčína spočíva v tom, že mimo Topoľčianok nie je v Európe zariadenie, v ktorom by sa chovalo päť plemien koní. Početnosť stáda predstavuje 550 kusov.

Skalné obydlia – Brhlovce (45km, mapa)

www.brhlovce.sk/page/skalne-obydlia

Skalne obydliaDodnes sa traduje, že tunajšie skalné obydlia majú vlastne svoj pôvod v ochrane domáceho obyvateľstva pred nájazdmi Turkov v 16. a 17. storočí.
Keďže sa tu nachádza dobre spracovateľský usadený popol a prach – tufit a tuf a obec a jej okolie zaznamenali v období treťohôr bohatú sopečnú činnosť, naskytla sa jedinečná možnosť ako ich využiť. A tak si do usadenín Brhlovčania vyrúbali jedinečné obytné i hospodárske priestory. Kameň bol vhodným materiálom nielen na vytvorenie originálnych obydlí, ale poskytoval obyvateľstvu zdroj obživy.
V devätnástom storočí sa stalo kamenárstvo najdôležitejšou formou existencie tunajších ľudí, ktorí sa techniku ťažby a opracovania kameňa naučili od talianskych staviteľov miestneho kaštieľa.

Vadaš – Štúrovo (62km, mapa)

www.vadas.sk

VadasNa lúke Vadaš pri Štúrove bol v sedemdesiatych rokoch objavený v hĺbke 130 metrov termálny prameň s teplotou takmer 40 °C. V okolí tohto zdroja vyrástol kúpeľno-rekreačný areál, ktorý má dnes aj s ubytovacími kapacitami rozlohu 32 hektárov. Kúpalisko Vadaš poskytuje spojenie oddychu, zábavy i relaxu pre celú rodinu.
Návštevníci majú k dispozícii desať bazénov, z toho dva – vnútorný plavecký (32 °C) a vonkajší sedací (36 °C) patria ku krytej plavárni. Plaváreň je za nepriaznivého počasia otvorená celý deň, inak od siedmej večer až do polnoci. Vo vonkajšom areáli je veľký plavecký bazén (26-28 °C), menší rodinný bazén Delfín (30 °C), detský bazén (32 °C) a relaxačný bazén Hviezda (30 °C).
K najväčším hitom patria najmä masážny perličkový bazén (36 °C) a bazén Lagúna – najväčší bazén s umelým vlnobitím na Slovensku (27–29 °C). K celkovému obrazu areálu patria 2 tobogány, športové ihriská, atrakcie pre deti, rozľahlé zatrávnené plochy určené na oddych, pláž so slnečníkmi a množstvo ďalších služieb.